Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Trung Tín
(130000.0078)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Trung Tín
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  phường An Tây, thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0948259925; 01226212555
  Email: tin_trung52@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Luật quốc tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật quốc tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Kinh tế quốc tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Kinh tế quốc tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )
  Tiếng Nga (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Viên nghiên cứu Nhà nước và pháp luật Luật 2003