Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tiến Long
(600000.0001)

Tiến sĩ

30

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Long
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  số nhà 3/2/35 đường Đặng Tất , An Hòa , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914415198
  Fax: 0234.3522535
  Email: ntienlong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng viên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kỹ thuật Trồng Trọt

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Công nghệ Sinh học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng Tổ chức - Hành chính; Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Hành chính Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chuyên viên phòng Tổ chức - hành chính, Trường Đại học Nông lâm Huế
  Từ : 01/12/1996 Đến : 01/08/1999 Công ty điện tử điện máy Vinh, Nghệ An công nhân công ty điện tử điện máy Vinh, Nghệ An
  Từ : 01/09/2003 Đến : 01/05/2005 Tổ trưởng tổ công tác - Trạm trưởng Trạm Bông Thừa Thiên Huế Công ty cổ phần Bông vải miền trung, Quảng Nam Cán bộ kỹ thuật, Công ty cổ phần bông vải miền trung, Quảng Nam
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/02/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Cán bộ hợp đồng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Nông lâm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2010 Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Nông lâm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Trung cấp Đại học Đà Nẵng Tin học ứng dụng 2002
  Đại học Trường Đại học Nông lâm Huế Nông nghiệp 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông lâm Huế Nông nghiệp 2008
  Tiến sĩ Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nông học 2014