Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hương Loan
(100000.0041)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hương Loan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905282133
  Email: loan2206@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lập và quản lý dự án đầu tư

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế phát triển; Kế hoạch đầu tư

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2001 Đến : 01/12/2011 Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/08/2012 Phòng Tổ chức - Hành chính - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Giảng viên
  Từ : 01/09/2012 Đến : 01/05/2013 Phó trưởng Phòng - Phụ trách phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Phó trưởng Phòng, Giảng viên
  Từ : 01/05/2013 Đến : Trưởng Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh du lịch dịch vụ 2001
  Thạc sĩ Roskilde Quản trị kinh doanh 2005