Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thủy Vân
(600000.0404)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thủy Vân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  117 Phùng Hưng - Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84982450617
  Email: truongthuyvan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh thái rừng, Sinh thái và môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm sinh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)
  Tiếng Trung (HSK4 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/10/2010 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng thư ký - Trợ lý giáo vụ
  Từ : 01/11/2010 Đến : 01/03/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/01/2014 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Lâm nghiệp 2008
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 2010