Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lan Phương
(600000.0382)

Thạc sĩ

1

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Lan Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  23 Trần Văn Kỷ - Phường Tây Lộc - TP huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/01/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng làm việc tại Khoa Lâm nghiệp - trường ĐHNL - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/11/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự nghiên cứu viên khoa Lâm nghiệp
  Từ : 01/11/2012 Đến : Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hoàn thành tập sự viên chức ngạch nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHNL -Huế Trồng trọt 2004
  Thạc sĩ Đại học Huế Nông nghiệp 2008