Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Triêu Hà
(600000.0070)

Thạc sĩ

18

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Triêu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234 3552244
  Email: tranthitrieuha@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi cấy mô tế bào thực vật, công nghệ sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2005 Đến : 01/10/2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Cán bộ hợp đồng Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/11/2006 Đến : 01/02/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng lao động Nghiên cứu viên tại Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Nghiên cứu viên Bộ môn Di truyền, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chuyển sang ngạch Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Sinh học 1994
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2005