Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Minh
(600000.0137)

Giáo sư - Tiến sĩ

12

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tvminh52@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 0000
  Giáo sư - 2014

  Ngành đào tạo:

  Di truyền và chọn giống cây trồng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Di truyền và chọn giống cây trồng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền, chọn giống cây trồng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chọn tạo giống cây trồng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1976 Đến : 01/04/1977 Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Hà Bắc Tập sự giảng dạy tại Khoa Trồng trọt
  Từ : 01/05/1977 Đến : 01/10/1979 Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Hà Bắc Giảng dạy và kiêm nhiệm Bí thư Chi đoàn khoa, Phó Bí thư đoàn trường
  Từ : 01/11/1979 Đến : 01/08/1982 Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Hà B Giảng dạy và kiêm nhiệm Bí thư đoàn trường
  Từ : 01/09/1982 Đến : 01/09/1983 Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Học Tiếng Nga
  Từ : 01/10/1983 Đến : 01/02/1984 Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Hà Giảng viên
  Từ : 01/03/1984 Đến : 01/09/1986 Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Nông nghiệp 2 - H Giảng dạy và kiêm nhiệm , Bí thư Chi bộ khoa, Bí thư đoàn trường
  Từ : 01/10/1986 Đến : 01/09/1988 Trường Đại học Nông nghiệp Khác Lốp (Liên Xô cũ) Thực tập sinh
  Từ : 01/10/1988 Đến : 01/03/1989 Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Hu Giảng viên
  Từ : 01/04/1989 Đến : 01/04/1994 Trưởng Phòng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Huế Giảng viên kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/05/1994 Đến : 01/02/1997 Trưởng Khoa - Trưởng Khoa Nông học TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/03/1997 Đến : 01/10/2000 Phó Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/11/2000 Đến : 01/11/2004 Hiệu trưởng - Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/12/2004 Đến : 01/10/2009 Hiệu trưởng - Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu và quản lý
  Từ : 01/12/2009 Đến : 01/03/2010 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/04/2010 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn Di truyền giống cây trồng, Khoa Nông học Tổ bộ môn Di truyền - Giống cây trồng - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/01/2014 Đến : 01/01/2017 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư Phạm, Đại học Huế Sư phạm Tiếng Anh 0000
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Hà Bắc Trồng trọt 1975
  Tiến sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Trồng trọt 1993