Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Dung
(600000.0375)

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  125 Phùng Hưng - TP huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dunghung25605@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Pháp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )
  Tiếng Pháp (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2010 Thư ký dự án Quốc tế trường ĐHNL - Huế
  Từ : 01/05/2010 Đến : 01/02/2011 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Thư ký - Trợ lý giáo vụ khoa nông học - Trường ĐHNL -huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/01/2011 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Thư ký - Trợ lý giáo vụ khoa Nông học - Trường ĐHNL - Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học sư phạm - huế Ngôn ngữ Pháp 2003
  Đại học Đại học sư phạm - huế Ngôn ngữ Anh 2007
  Thạc sĩ Đại học sư phạm Huế Quản lý giáo dục 2014