Dữ liệu Nhà khoa học

Bạch Thị Ngọc Đào
(500000.0536)

Cử nhân

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bạch Thị Ngọc Đào
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  Thuỷ Phương .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: btndao@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  SỨC KHỎE

  Chuyên ngành đào tạo:

  SỨC KHỎE

  Chuyên môn giảng dạy:

  Y Học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 0000