Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Tiến Dũng
(900000.0276)

Thạc sĩ

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Tiến Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 00000000
  Email: truongtdung@yahoo.fr

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp, Phát triển du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp, Phát triển du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/02/2012 Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy tiếng Pháp
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VC thử việc, giảng dạy tiếng Pháp
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Pháp 2005
  Thạc sĩ Truong DH Quebec o Montreal-cananda Ngôn ngữ Pháp 2015