Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thái Quỳnh Chi
(900000.0044)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thái Quỳnh Chi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543830723
  Email: quynhchi_127@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2010 Đến : 01/02/2012 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy tiếng Nhật
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Ngôn ngữ và Văn hóa Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VC thử việc, giảng dạy tiếng Nhật
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế Ngôn ngữ Nhật 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Hitotsubashi,Nhật Bản Ngôn ngữ Nhật 2017