Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Hữu Nhật Bình

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Đoàn Hữu Nhật Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976207911
  Email: dhnhatbinh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Di truyền học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2010