Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Chánh Bảo Nhật
(600000.0400)

Cao đẳng

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Chánh Bảo Nhật
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  67 Thanh Lam Bồ - Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2008 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Làm việc tại Trung Tâm giảng dạy và thực hành cơ bản - Đại học Huế
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/01/2010 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng làm việc tại khoa cơ bản trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2011 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự tại khoa cơ bản trường ĐHNL -Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Đại học Công nghiệp - TP HCM 2005
  Cao đẳng Trường Đại học khoa học - Đại học Huế Tin học 2011