Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thu Hà
(900000.0267)

Thạc sĩ

1

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  390/14 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543830723; 01683953365
  Email: lethithuha1610@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/02/2012 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy tiếng Nhật
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VC thử việc, giảng dạy tiếng Nhật
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Ngôn ngữ Nhật 2011
  Thạc sĩ Đại học Okayama, Nhật Bản Văn học 2016