Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Diễm Hà
(900000.0268)

Đại học

4

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Diễm Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.3830723
  Email: trandiemha@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/02/2012 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Hợp đồng giảng dạy tiếng Nhật
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Ngôn ngữ Nhật 2011