Dữ liệu Nhà khoa học

Lại Quốc Lộc
(900000.0064)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lại Quốc Lộc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  12/87 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.3830722; 0985659055
  Email: amship1@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục học, Quan hệ quốc tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2005 Đến : 01/02/2007 Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Nhân viên Hợp tác quốc tế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/02/2008 Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Chuyên viên tập sự
  Từ : 01/03/2008 Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng KH-CN-HTQT Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Chuyên viên Hợp tác quốc tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2005
  Thạc sĩ TRường Đại học Ngoại ngữ Huế 2011