Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Thùy Linh
(120000.0082)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Thùy Linh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  Phường An Đông - TP.Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: phanthuylinh90@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tổng quan du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Du lịch bền vững, Kinh tế du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (KTV - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2012 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng - Bộ môn Du lịch học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Vitoria, Wellington Quản trị du lịch 0000
  Thạc sĩ Quản trị du lịch 0000
  Đại học Khoa Du lịch - Đại học Huế Kinh tế 2012