Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Khánh Hà
(120000.0085)

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thị Khánh Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  30/1 Kiệt 33 Lịch Đợi - Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935231816
  Email: dinhthikhanhha90@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý điểm đến; Marketing dịch vụ; Marketing quốc tế; Ngoại ngữ chuyên ngành Du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Marketing dịch vụ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2012 Đến : Bộ môn CNTT - Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng - Bộ môn Công nghệ thông tin - Truyền thông du lịch dịch vụ
  Từ : 01/02/2013 Đến : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Du lịch - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2012
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Ứng dụng - Trường Kinh doanh Budapest Quản trị du lịch 2018