Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Văn Liêm
(200000.0123)

Tiến sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Văn Liêm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  Lô E14-1 Khu quy hoạch Thôn 1 Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kế toán tài chính

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1979 Đến : 01/01/1986 Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc và Trường Đại Giảng viên KHoa Kinh tế nông nghiệp
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1988 Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận khoa Kinh tế; Phó bí thư Đoàn trường
  Từ : 01/01/1989 Đến : 01/01/1994 Trường Đại học Nông Lâm Huế Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn Khoa Kinh tế nông nghiệp
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/2001 Đại học Huế Giảng viên Khoa Kinh tế ĐHH, Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/05/2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng khoa Kế toán - Tài chính, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/12/2006 Đại học Huế Phó trưởng ban, Bí thư chi bộ Ban KH-TC; Đảng ủy viên CQĐHH, Đảng ủy viên ĐHH
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/05/2015 Trưởng Ban - Kế hoạch - Tài chính Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Đảng ủy viên Đại học Huế; Đảng ủy viên CQĐHH (đến 6/2010)
  Từ : 01/06/2015 Đến : Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1979
  Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Kinh tế 2001