Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Hà
(130000.0081)

Thạc sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thị Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  Trường Đại học Luật .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0977.048.795
  Email: ha160189@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật hành chính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật hành chính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Hành chính Xây dựng văn bản pháp luật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật quốc tế 2012
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật- Đại học Huế 2015