Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Công Thiết
(130000.0083)

Đại học

7

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Công Thiết
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  Khoa Luật .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0932468234
  Email: congthiet1202@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa Luật kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật- Đại học Huế Luật kinh tế 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học Luật quốc tế 2012