Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Hoàng Cẩm Hương

Thạc sĩ

14

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Hoàng Cẩm Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di , An Cựu , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0786681811
  Email: phchuong@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tài chính - tiền tệ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chính sách tiền tệ, Tài chính bền vững, Tài chính toàn diện, Thị trường tài chính và các lĩnh vực liên quan khác

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh ( - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 22/10/2012 Đến : Giảng viên Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/01/2018 Đến : 08/12/2018 Trợ giảng The University of Queensland
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Kinh tế Huế Tài chính - Ngân hàng 2016
  Thạc sĩ The University of Queensland Economics and Public Policy 2018