Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Thanh Bảo Châu
(700000.0035)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Thanh Bảo Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  46 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903.599.155
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/01/2004 Dự án Plan Nhân viên dịch thuật
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2005 Công ty Bất động sản Sông Đà Huế Nhân viên
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2008 Nhà máy bia Huế Nhân viên
  Từ : 01/11/2008 Đến : Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2003
  Đại học Trường ĐH Kinh tế Huế Kế toán 2006