Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Vũ Lân
(700000.0036)

Thạc sĩ

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Vũ Lân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  190 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phường Đúc , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0931113459
  Email: nguyenvulan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  NGHỆ THUẬT

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và lịch sử Mỹ thuật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/01/2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Chuyên viên - Trung tâm NCTH MT-AN
  Từ : 01/01/2010 Đến : Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 0000
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Đồ hoạ 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học sư phạm Quản lý giáo dục 2012