Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Ngọc Minh
(504400.0140)

Khác

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Minh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  71 Võ thị sáu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Bệnh viện trường Đại học Y Dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Khoa Ngoại TN-TK - BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Điều dưỡng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác 0000