Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Như Ngọc Quỳnh
(700000.0088)

Trung cấp

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Như Ngọc Quỳnh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  7 Ngự Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0946.925.663
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2011 Đến : Bộ môn Đồ họa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giáo vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh 2007
  Trung cấp Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng Kế toán 2007