Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Kim Chi
(700000.0096)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  08 Lưu Trọng Lư, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01686.936.565
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Pháp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2002 Đến : 01/09/2009 Trung tâm NCTH Mỹ thuật - Âm nhạc, Trường Đại học Kế toán
  Từ : 01/10/2009 Đến : Khoa Điêu khắc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giáo vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ Pháp 2002