Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thu Thủy
(700000.0114)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905.855.593
  Email: llthuy@

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Thanh tra và Pháp chế thanhtra
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/01/2010 Khoa Hội họa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giáo vụ
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2015 Tổ Cơ sở ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giáo vụ
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/04/2018 Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Thanh tra pháp chế
  Từ : 01/04/2018 Đến : Ban Thanh tra và Pháp chế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác thanh tra
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Mạng máy tính và viễn thông 0000
  Thạc sĩ ĐH Sư phạm - ĐHH Quản lý giáo dục 2015