Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Hoa
(600000.0209)

Tiến sĩ

32

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

1

Sở hữu trí tuệ

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thị Hoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  5/66 Điện Biên Phủ , Phường Phường Đúc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0987558787
  Email: truongthihoa@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bệnh học thủy sản, Bệnh ký sinh trùng và nấm trên ĐVTS Bệnh virus trên ĐVTS

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bệnh trên động vật thủy sản Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/02/2003 Bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Nghiên cứu viên giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2003 Đến : 01/05/2005 Bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2005 Đến : Tổ phó chuyên môn - Tổ bộ môn Ngư y Bộ môn Bệnh thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nuôi trồng thuỷ sản 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Cần Thơ Nuôi trồng thuỷ sản 2020