Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Mai Quỳnh Anh
(800000.0143)

Khác

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Mai Quỳnh Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  3/5 - Lê Hồng Phong, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2008 Đến : 01/03/2010 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/12/2011 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
  Từ : 01/03/2010 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ viên chức tập sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (liên kết với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) Tài chính – Ngân hàng 2008
  Khác Đại học Khoa học 2008