Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Xuân Ninh
(200000.0044)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Xuân Ninh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  45 Lê Trung Đỉnh, phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: vxnav@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hình học và tôpô

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hình học và tôpô

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp dạy học Toán; Hình học; Toán cao cấp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Toán học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - 0000)
  Tiếng Pháp (B - 0000)
  Tiếng Nga (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1972 Đến : 01/01/1976 Đại học Sư phạm Vinh Sinh viên Khoa Toán - Lớp phó
  Từ : 01/01/1976 Đến : 01/01/1982 Đại học Sư phạm Vinh Cán bộ giảng dạy Khoa Toán
  Từ : 01/01/1982 Đến : 01/01/1986 Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ giảng dạy
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1991 Liên Xô (cũ) Công tác tại Liên Xô (cũ)
  Từ : 01/01/1991 Đến : 01/01/1997 Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ giảng dạy
  Từ : 01/01/1997 Đến : 01/01/1999 Phó trưởng Phòng - Phòng GV - CTSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Quản lý GV-CTSV
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2006 Phó trưởng Ban - Ban QLKH-ĐN Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Quản lý khoa học - đối ngoại
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/01/2011 Phó trưởng Ban - Ban Khoa học Công nghệ Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Quản lý khoa học công nghệ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Sư phạm Toán học 0000
  Đại học Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Toán học 1976
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tin học 1995