Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Dương Thiện
(120000.0043)

Khác

3

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Dương Thiện
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  14/34 Nguyễn Du - Phường Phú Cát .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0911182444
  Email: khcndulich@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2009 Đến : 01/03/2010 KHOA DU LỊCH Nhân viên hợp đồng tại Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế - KHOA DU LỊCH Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 2006
  Khác Trung tâm Tin học Huetech Tin học 2007
  Khác Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Quản lý tài nguyên và môi trường 2010
  Khác Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Huế Quản lý nhà nước 2010