Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Quỳnh Anh
(600000.0393)

Thạc sĩ

16

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

23

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Ly Nam Đế-An Hòa-TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0989445146
  Email: nguyenthiquynhanhdhnlhue@edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bệnh Nội Khoa Thú Y, độc chất học thú y, thú y cơ bản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bệnh nội Khoa Thú Y, Giải phẩu bệnh và sinh lý bệnh thú y, độc chất, dược liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2011 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Ginagr viên tạp sự khoa chăn nuôi thú y - trường ĐHNL - Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHNL -Huế Chăn nuôi - Thú y 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông lâm- Đại học Huế Thú y 2016