Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Trung Hỷ
(200000.0121)

Tiến sĩ

4

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Trung Hỷ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  Xóm 4, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: trantrunghy@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ và văn học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1985 Đến : 01/07/2005 Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy, đi học Thạc sĩ tại Trung Quốc
  Từ : 01/08/2005 Đến : 01/09/2007 Phó trưởng Phòng - Phòng KHCN-HTQT-SĐH Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy, quản lý công tác KHCN-HTQT-SĐH
  Từ : 01/09/2007 Đến : 01/04/2014 Phó trưởng Ban - Ban Đào tạo Sau đại học Ban Đào tạo Sau đại học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ giảng dạy, phụ trách công tác sau đại học
  Từ : 01/05/2014 Đến : Quyền Trưởng ban - Ban Đào tạo Ban Đào tạo - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phụ trách công tác đào tạo
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Văn học 1985
  Thạc sĩ Đại học Phú Đán, Thượng Hải Văn học 1999
  Tiến sĩ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Văn học 2002