Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Giang
(300000.0470)

Thạc sĩ

12

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  35 Lê Hồng Phong - Phú Nhuận - TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 09448362121
  Email: giangtran2011@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2012 Đến : Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Triết học 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Triết học 2012