Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Tiến Hữu
(600000.0471)

Tiến sĩ

17

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Tiến Hữu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  Dien Bien Phu , Dong Ha , Quang Tri .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0932669109
  Email: letienhuu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Môi trường và khoa học thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý môi trường nước, chất lượng nước, giáo dục môi trường, đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2011)
  Ngoại ngữ khác (Tiếng Nhật N4 - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM nghiên cứu viên hợp đồng và tập sự ngạch nghiên cứu viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : 01/04/2020 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Nghiên cứu viên giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Cơ sở và Quản lý thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy thực hành và quản lý phòng thí nghiệm
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2011
  Thạc sĩ Đại học Okayama, Nhật Bản Khoa học môi trường 2015
  Tiến sĩ Đại học Okayama Khoa học môi trường 2021