Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Tiến Hữu
(600000.0471)

Tiến sĩ

13

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Tiến Hữu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  327 Trần Hưng Đạo .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: letienhuu@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Môi trường và khoa học thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý môi trường nước

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)
  Ngoại ngữ khác (Tiếng Nhật N4 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM nghiên cứu viên hợp đồng và tập sự ngạch nghiên cứu viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : 01/04/2020 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Nghiên cứu viên giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Cơ sở và Quản lý thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy thực hành và quản lý phòng thí nghiệm
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2011
  Thạc sĩ Đại học Okayama, Nhật Bản Khoa học môi trường 2015
  Tiến sĩ Đại học Okayama Khoa học môi trường 2021