Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Chinh
(200000.0086)

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Chinh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  6A Bà Triệu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: @

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1996 Đến : 01/04/2014 Trưởng Ban - Ban Công tác sinh viên Ban Công tác sinh viên - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác quản lý, giảng dạy
  Từ : 01/05/2014 Đến : 01/10/2016 Trưởng Ban - Ban Công tác học sinh, sinh viên Ban Công tác học sinh, sinh viên - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác quản lý, giảng dạy
  Từ : 01/11/2016 Đến : Văn phòng Công đoàn - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Hợp đồng làm công tác Công đoàn ĐHH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Học viện Chính trị Quốc gia III - Đà Nẵng Cao cấp lý luận chính trị 0000
  Khác Trường Kỹ thuật Công binh Kỹ thuật điện, điện tử 1975
  Đại học Đại học Tổng hợp Hà Nội Sinh học 1983
  Thạc sĩ Đại học Khoa học, Đại học Huế Sinh học 1997