Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Hồng Vũ
(200000.0065)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thị Hồng Vũ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1971

 • Địa chỉ:

  390 Đinh Tiên Hoàng phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: vthvu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Văn phòng Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1999 Đến : 01/05/2000 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng lao động ngạch chuyên viên
  Từ : 01/06/2000 Đến : 01/04/2018 Chánh văn phòng Công đoàn - Đại học Huế Văn phòng Công đoàn - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên trách công tác Công đoàn
  Từ : 01/05/2018 Đến : Văn phòng Đại học Huế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Quản lý giáo dục 0000
  Đại học Kế toán 1998