Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
    Giới tính: Nữ
    Năm sinh: 1990

  • Địa chỉ:

    51 Nguyễn Thiện Kê, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế .

  • Liên hệ:

    Điện thoại:
    Email: nguyenthihongngoc278@gmail.com

Chuyên môn:

  • Chức danh:

    Ngành đào tạo:

    Quản trị kinh doanh

    Chuyên ngành đào tạo:

    Quản trị kinh doanh

    Chuyên môn giảng dạy:

    Chiến lược kinh doanh điện tử

    Lĩnh vực nghiên cứu:

    Quản trị kinh doanh du lịch

    Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

  • Đơn vị quản lý


    Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
    Trường Du lịch @
  • Quá trình công tác


    Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  • Quá trình đào tạo


    Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
    Cử nhân 2012
    Thạc sĩ 2015