Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Tiến sĩ

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  51 Nguyễn Thiện Kê, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenthihongngoc278@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chiến lược kinh doanh điện tử

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2012
  Thạc sĩ 2015
  Tiến sĩ 2023