Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Huế

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Huế
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  Chế Lan Viên , Phường Trường An , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoangthihue91@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tổ chức và quản lý sự kiện, Du lịch MICE, Quản lý Điểm đến

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh du lịch, Lễ hội và sự kiện, Truyền thông, Quản lý điểm đến, Du lịch bền vững

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (DEFL B1 - 2012)
  Tiếng Anh (IELTS - 2016)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 20/10/2013 Đến : Giảng viên Đại học Huế - Khoa Du lịch
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Huế - Khoa Du lịch Quản trị Kinh doanh Du lịch 2013
  Thạc sĩ Đại học Công nghệ Auckland - New Zealand Quản trị Du lịch Quốc tế 2019