Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Như Ánh

Cử nhân

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ánh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  Phú Dương, Phú Vang, TT Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0961553033
  Email: nguyennhuanh.csit@hueuni.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Tổ chức Hành chính vanthuvcnsh@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2012