Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Kim Anh
(500000.0394)

Tiến sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  21A Đặng Trần Côn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sản phụ khoa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sản phụ khoa

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/2002 Đến : 01/07/2003 Bộ môn Sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/08/2003 Đến : Bộ môn Sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Sản 0000
  Đại học Đại học Sư phạm Ngôn ngữ Anh 1997
  Thạc sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Sản 2001
  Tiến sĩ 2013