Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Minh Hoa
(500000.0558)

Tiến sĩ

20

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Hoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  tk6- châu phố , Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983 901 046
  Email: minhhoa2806@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật Lý, Lý Sinh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý lý thuyết, Vật lý y sinh, khoa học vật liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2012 Đến : Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC giảng viên tập sự
  Từ : 01/03/2014 Đến : Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC giảng viên chính thức
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Vật lý học 2007
  Thạc sĩ Đại học Sư Phạm Vật lý học 2011
  Tiến sĩ Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 2019