Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Thị Nguyệt
(500000.0009)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1971

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: Btnguyet@

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2001 Đến : 01/07/2003 Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Chuyên viên hợp đồng
  Từ : 01/08/2003 Đến : Phó trưởng Phòng - TCHC; Trưởng Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Ngôn ngữ Pháp 0000
  Thạc sĩ 2010