Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Khả Cảnh
(500000.0224)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

29

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Khả Cảnh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  3 Tống Duy Tân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hokhacanh@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Gây mê hồi sức

  Chuyên ngành đào tạo:

  Gây mê hồi sức

  Chuyên môn giảng dạy:

  Gây mê - Hồi sức

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Y học lâm sàng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1968 Đến : 01/04/1970 Hương Vinh Hương Trà, TT Huế Du kích địa phương
  Từ : 01/04/1970 Đến : 01/07/1975 Thành đội, TP. Huế Bí thư Chi đoàn, Chiến sĩ biệt động
  Từ : 01/08/1975 Đến : 01/08/1976 Thành ủy Huế, UVBCH Thành Đoàn Huế Cán bộ Tổ chức
  Từ : 01/09/1976 Đến : 01/11/1982 Trường đHY Dược Huế Sinh viên
  Từ : 01/12/1982 Đến : 01/11/1999 Bộ môn Ngoại - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Cán bộ Giảng dạy
  Từ : 01/12/1999 Đến : Trưởng Bộ môn - GMHS Bộ môn Gây mê hồi sức - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Cán bộ giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐHY Dược Huế Y đa khoa 1983
  Tiến sĩ ĐHY Hà nội Gây mê hồi sức 2004