Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Nhật Anh

Thạc sĩ

9

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Nhật Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  5/30 Khu tập thể Xã Tắc, Thành phố Huế , Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 094 864 9119
  Email: Trannhatanh72@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Thương mại, Luật Kinh tế, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Pháp luật về hợp đồng, Pháp luật doanh nghiệp.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 03/03/2015 Đến : Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật, Đại học Huế Luật kinh tế 2017