Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Tuệ
(500000.0013)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tuệ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nvtue@huemed-univ.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2000 Đến : 01/02/2006 Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Chuyên viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2006 Đến : Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Chuyên viên
  Từ : 08/10/2019 Đến : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư Phạm, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 1997