Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thu An

22

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thu An
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  Hương Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985910608
  Email: lethithuan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nuôi trồng thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi trồng thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp