Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Nha Trang

Thạc sĩ

17

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nha Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Đường số 14, an cựu City, tp huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenthinhatrang910@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  công tác xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công tác xã hội, xã hội học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2011