Dữ liệu Nhà khoa học

PHAN THỊ THANH THẢO

Tiến sĩ

17

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: PHAN THỊ THANH THẢO
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  Số 01 Cao Xuân Dục , Vỹ Dạ , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0916972244
  Email: phanthao0105@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học Ngôn ngữ- Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)
  Tiếng Nga (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tiếng Anh
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Tổng hợp Huế Ngoại ngữ Nga-Anh 1995
  Thạc sĩ Đại học Ngoại ngữ Huế Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2007
  Tiến sĩ Đại học Franche-Comte, CH Pháp Khoa học Ngôn ngữ- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2014